Freeganství aneb jak žít ekologicky

Říká vám něco freeganství? Pokud ne, nic se neděje. Na následujících řádcích se dozvíte, co vlastně freeganství je, a co jde lidem, kteří ho vyznávají. Kdoví, možná přijdete na to, že nějakého freegana máte ve svém okolí. 

Definice

Životní styl převážně mladých lidí, kteří prostřednictvím konzumace potravin vyhozených lidmi, restauracemi, obchody či trhovci protestují proti plýtvání jídlem. Nepoukazují ale jen na potraviny, ale i na ostatní spotřební výrobky, které končí v odpadu i navzdory tomu, že jsou stále funkční. Freeganství je v podstatě bojkot ekonomického systému, ve kterém smysl zisku potlačil do pozadí etické uvažování.


Základní myšlenka

Hlavní myšlenkou freeganství je boj proti extrémům dnešního světa, které se víc a víc vyhrocují. Na jedné straně je obrovský bohatý kapitalistický svět, kde se plýtvá jídlem, ale i vším ostatním. A na straně druhé je extrémní chudoba v rozvojových zemích.


Kdo jsou freegani?

Pojem freegan je složený že slov free – volný a vegan, což je vyznavač filosofie a životního stylu, který odmítá využívat zvířata jako zdroj potravy, surovinu pro oblečení a další doplňky.

Freegani jsou lidé, kteří upřednostňují a uplatňují odlišné alternativy živobytí založeného na minimální účasti v ekonomice a minimální spotřebě zdrojů. Tito lidé přijali myšlenku komunitního soužití a hlásí ke společenské odpovědnosti. Snaží se o nezávislost na současném spotřebním světě, kde se vše ve velkém rychle nakupuje, rychle spotřebovává a rychle se stává odpadem.


Nerecyklují jen potraviny

Freegani nejsou žádní žebráci nebo bezdomovci, ale lidé, kteří se v koších přebírají dobrovolně a z vlastního přesvědčení. Vidět je můžete v blízkosti hypermarketů nebo obchodů, kde v kontejnerech nachází vhodné potraviny, nejčastěji z důvodu prošlého data minimální trvanlivosti. Podobným způsobem „recyklují“ i oblečení, nábytek a další věci denní spotřeby.

Na lidi, kteří vyznávají freeganství, se často pohlíží jako na podivíny nebo individua. Naskýtá se ale otázka, kdo je větší podivín? Ti, co vesele nakupují jídlo, elektroniku, oblečení a tak dále, nebo ti, kterým nejsou lhostejné problémy tohoto světa? Odpověď necháme na vás.