Svět nemá problém jen s PLASTIC WASTE, ale i s FOOD WASTE

Poslední roky se velká pozornost obrací na problémy s plastovým odpadem. Avšak naši planetu trápí i jiné, neméně závažné problémy. Jedním z nich je food waste, tedy plýtvání jídlem, o kterém se však téměř nemluví a mnozí tak ani nevědí, o co vlastně jde. Na následujících řádcích si proto vysvětlíme to nejdůležitější.

Co je FOOD WASTE?

FOOD WASTE tedy plýtvání jídlem je dlouhodobý celosvětový problém dnešní společnosti, kdy jídlo končí jako odpad, místo toho, aby nasytilo obyvatele naší planety. Tento problém má nejen sociální a ekologický, ale i ekonomický rozměr, kterému se nevěnuje dostatek pozornosti. Alarmující je fakt, že až třetina celkové produkce potravin končí takto neslavně.


Důvody plýtvání jídlem

Důvody se různí v závislosti na tom, zda jde o oblast rozvojovou nebo vyspělou. V rozvojových zemích se plýtvá hlavně při výrobě potravin. Ve vyspělých zemích se plýtvá jídlem především na straně obchodníků a spotřebitelů. Nejčastěji se jídlo vyhazuje z důvodu zplesnivění nebo zkažení, z důvodu vypršení data spotřeby nebo minimální trvanlivosti. Dalším důvodem je přebytek uvařeného jídla, nebo nesprávné skladování potravin.


Proč je důležité přestat plýtvat jídlem?

Kromě toho, že je to neetické vůči těm, kteří nemají co jíst, nalezneme zde i několik dalších závažných důvodů. Food waste, nebo-li plýtvání jídlem, totiž znehodnocuje cenné zdroje, které se používají v potravinářské výrobě - voda, energie, práce a peníze. Navíc potraviny končí jako odpad na skládkách produkujících CO2, což přispívá ke změně klimatu. Pokud by tento odpad vytvořil samostatnou zemi, tak by byl třetím největším producentem emisí po USA a Číně.

V případě, že nezačneme radikálněji bojovat s tímto problémem, tak do roku 2030 nemůžeme očekávat žádné pozitivní změny. Právě naopak, s hospodářským růstem a industrializací některých zemí bude plýtvání pokračovat. Proto bychom měli začít hned dnes a zejména sami u sebe.