Seznamte se, toto je FOOD WASTE

Věděli jste, že na celém světě se ročně vyhodí zhruba třetina všech vyprodukovaných potravin? To představuje takové množství jídla, které by nasytilo přibližně 3 miliardy lidí. Tedy zhruba třikrát víc, než kolik je na světě lidí trpících hlady. Seznamte se – toto je FOOD WASTE neboli plýtvání jídlem, celosvětový problém, kterému se stále nevěnuje dostatek pozornosti.

Plýtvá se napříč celým potravinovým řetězcem

Problém food waste neleží jen na koncovém spotřebiteli. Jídlem se totiž plýtvá napříč celým potravinovým řetězcem. Počínaje pěstiteli a zpracovateli přes subdodavatele a obchodníky až po samotné spotřebitele.


Nejde jen o jídlo

Problém food waste není jen samotné plýtvání jídlem, ale i z něj plynoucí další problémy v podobě zbytečného ničení přírodních zdrojů a také nepříznivý vliv na životní prostředí, které zemědělská výroba obnáší.

I když odhlédneme od mrhání penězi a lidskou prací, je výroba potravin kromě toho značně nákladní na omezené přírodní zdroje, jako je voda nebo elektrická energie. Právě na spotřebu vody je zemědělství nejnáročnějším odvětvím lidské činnosti. K tomu je třeba připočíst i úbytek biologické rozmanitosti zemědělské půdy, její znečištění, ale i znečištění vody.


Ani se vzduchem to není lepší

Různé světové organizace všemožně tlačí na jednotlivé státy, aby produkovaly méně a méně emisí. Bohužel ale zapomněly nebo si nevšimly, že právě jídlo končící na skládkách je třetím největším producentem emisí, protože ročně vyprodukuje 1,5 milionu tun oxidu uhličitého. Navíc při rozkladu jídla bez přístupu kyslíku vzniká metan, který má 20x silnější skleníkový efekt než emise CO2.

Není to dost důvodů pro to, abychom se zamysleli? Není už na čase si říct, že takhle to dál nejde, a pustit se do boje proti plýtvání jídlem? Podle nás je už nejvyšší čas…